Zakres leczenia

Leczenie układu sercowo – naczyniowego

 • choroba niedokrwienna serca (w tym po przebytym zawale serca, plastyce wieńcowej oraz operacji by-passów)
 • nadciśnienie tętnicze
 • wady zastawek serca
 • niewydolność serca
 • miażdżyca tętnic wieńcowych
 • tętniaki aorty

Leczenie zaburzeń rytmu serca

 • migotanie przedsionków
 • arytmie komorowe i nadkomorowe
 • kwalifikacja do zabiegów
 • konsultacje po wszczepieniu stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora

Choroby wielonarządowe oraz analiza badań i zapisów

 • echokardiograficznych (USG serca, dużych tętnic)
 • holter EKG oraz holter ciśnienia tętniczego
 • próba wysiłkowa
 • badania ultrasonograficzne

Kardiochirurgia

 • wady wrodzone serca u dorosłych operowanych w dzieciństwie (GUCH)
 • kwalifikacja i przygotowanie do operacji
 • opieka i kontrola pooperacyjna