Przygotowanie do wizyty.

Mówią, że czas to pieniądz, a na pewno szkoda go marnować.
Dlatego przed wizytą proszę przygotować i zabrać ze sobą:

  1. Dokumentację medyczną – przede wszystkim karty informacyjne ze szpitali i konsultacji specjalistycznych
  2. Informacje o przyjmowanych lekach wraz z ich dawkowaniem
  3. Proszę powiadomić telefonicznie, jeśli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną