Przygotowanie do wizyty.

Mówią że czas to pieniądz, a na pewno szkoda go marnować.
Dlatego przed wizytą proszę pamiętać o:

  1. Proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną – przede wszystkim karty informacyjne ze szpitali i konsultacji specjalistycznych
  2. Proszę zabrać ze sobą informacje o przyjmowanych lekach wraz z ich dawkowaniem
  3. Proszę powiadomić telefonicznie jeśli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną