Etapy diagnostyki

Profilaktyka

Podstawą zachowania zdrowia jest profilaktyka, czyli popularne “lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Zawsze zachęcam do szeroko pojętego “zdrowego trybu życia”, a istotnych jest wiele czynników: ruch, sposób odżywiania, brak nałogów… W każdym z nas można i trzeba jeszcze coś polepszyć.
Rozmowa z pacjentem to klucz do diagnostyki i rozpoznania choroby. Nie ma uniwersalnego schematu, gdyż ludzie są różni i każdy choruje inaczej.

W zależności od dolegliwości stosuję wybrane badania dodatkowe, by postawić diagnozę. Od niej uzależnione jest leczenie. Nie stosuję drogi na skróty w stylu wysokie ciśnienie -> recepta. Wyznaję metodę “całościowego” podejścia do problemu. Kładę nacisk na niefarmakologiczne metody leczenia. Do ich wdrożenia potrzebna jest współpraca pacjenta, a to można jedynie uzyskać przez uświadomienie zagrożeń, podanie zaleceń, motywowanie w ich utrzymaniu.

Diagnostyka

Etap pierwszy

Rozmowa z pacjentem to klucz do rozpoznania choroby. Nie ma dla niej uniwersalnego schematu, gdyż ludzie są różni i każdy z nich choruje inaczej. W zależności od dolegliwości proponuję wybrane badania dodatkowe. Te podstawowe są stosunkowo łatwo dostępne i pozwalają w większości przypadków określić diagnozę.

Etap drugi

Obecnie dysponujemy wieloma metodami diagnostycznymi, a ich dobór zależy od „kierunku poszukiwań”.

ECHO serca (USG serca) z funkcją Dopplera, ECHO przezprzełykowe (TEE)
Obrazuje morfologiczną strukturę serca, jego pracę mechaniczną. Ocenia się wielkość przedsionków, komór, głównych pni naczyniowych; grubość, budowę, kurczliwość ścian; morfologię i funkcję zastawek serca. Ważnym elementem jest dokładna ocena przepływów przez zastawki – ewentualnej niedomykalności czy zwężeń (stenozy) warunkująca podjęcie odpowiedniego leczenia. ECHO serca w zasadzie jest potrzebne w większości przypadków. Jedyne przeciwwskazanie to brak zgody pacjenta (lub doktora ? ).

Holter EKG, EKG (elektrokardiografia)
Jest metodą oceny rytmu serca i jego zaburzeń w czasie rzeczywistym. W EKG rzadko można uchwycić okresowe zaburzenia, jeżeli nie zdarza się w trakcie zapisu. W celu lepszej oceny pracy elektrycznej stosuje się 24-, 48-, 72-godzinny holter EKG. Badanie to pozwala na wychwycenie zaburzeń rytmu serca, które zdarzają się przejściowo oraz ocenę dobowego rytmu serca – w trakcie wysiłku, spoczynku i snu.

Próba wysiłkowa
To jedno z nieinwazyjnych badań oceniających niedokrwienie serca przez zwiększenie zapotrzebowania na tlen w wysiłku. Najczęściej miażdżyca jest odpowiedzialna za zwężenie tętnicy wieńcowej. Jeżeli proces postępuje powoli, zwykle pacjent miewa objawy duszności, pieczenia, ściskania w klatce piersiowej przy wysiłku. Śledząc objawy pacjenta oraz obserwując zmiany w zapisie EKG można potwierdzić niedokrwienie serca.

Holter ciśnienia tętniczego (Holter RR)
Jeżeli pojawiają się wątpliwości co do rozpoznania czy skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, do badania używamy pomiaru przy pomocy Holtera RR. Badanie polega na automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego w ustalonych odstępach czasu zarówno w trakcie dnia jak i w nocy.

Jako podstawową diagnostykę uznaję również badania biochemiczne krwi czy RTG klatki piersiowej (jeśli nie były wykonywane w ostatnim okresie).
Tą „podstawę” czasem trzeba rozszerzyć np. o koronarografię, TK serca z oceną tętnic wieńcowych.

Etap trzeci

Wszystko służy rozpoznaniu choroby, a rozpoznanie uzależnia właściwe leczenie. Nie stosuję drogi na skróty w stylu: wysokie ciśnienie -> recepta na lek -> “Do widzenia”.
Wyznaję metodę “całościowego” podejścia do problemu. Kładę nacisk na niefarmakologiczne metody leczenia, modyfikację stylu życia, które czasami wystarczą do osiągnięcia dobrych efektów. Niezbędna jest w tym współpraca pacjenta dlatego: przedstawiam zagrożenia, podają zalecenia, motywuję, wspieram.

Etap czwarty

Podstawą zachowania zdrowia jest profilaktyka, czyli popularne “lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Zawsze zachęcam do szeroko pojętego “zdrowego trybu życia”, a istotnych jest wiele czynników: ruch, sposób odżywiania, brak nałogów… W każdym z nas można i trzeba, na każdym etapie, jeszcze coś ulepszyć.

Doktor M.